Všeobecné obchodní podmínky

I.                    Obecná ustanovení

1.       Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti související s nákupem zboží v internetovém obchodě www.elmaxshop.cz a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu) a kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

2.       Tyto VOP jsou platné od 1.11.2015

II.                  Definice pojmů

E-shop – internetový obchod na adrese www.elmaxshop.cz

Prodávající - obchodní společnost ELMAX STORE a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2582, sídlem: Topolová 777/2, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko, identifikační číslo: 25373781. Prodávající je současně provozovatelem e-shopu.

Kupující – je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře prostřednictvím e-shopu kupní smlouvu s prodávajícím.

Spotřebitel -  je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

Podnikatel – osoba, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu, jejímž předmětem je koupě zboží.

Zboží – věci, které prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím e-shopu, přičemž zejména jde o elektrospotřebiče pro domácnost a příslušenství, k jejichž prodeji je prodávající oprávněn.

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Kurýr – smluvní dopravce zajišťující dopravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu.

Elektronická faktura – faktura vystavená výhradně v elektronické podobě v následujících formátech: html, pdf.

Pracovní dny – jsou dny v kalendářním týdnu od pondělka do pátku s výjimkou sobot, nedělí a dnů, na něž v souladu s platnými právními předpisy připadají státem uznané svátky.

Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

III.                Postup při uzavírání kupní smlouvy

1.       Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím.

2.       Zboží v e-shopu je řádně označeno názvem a je zpravidla vyobrazeno společně se slovním popisem obsahujícím údaje o parametrech a vlastnostech zboží s tím, že v případě, že je zboží vyráběno v různých barvách, má kupující možnost vybrat odpovídající barvu před tím, než zboží umístí do „košíku“.

3.       Jakmile prodávající provede výběr zboží, včetně jeho barvy a dalších parametrů, jsou-li tyto položky volitelné, umístí zboží do nákupního košíku tak, že klikne na ikonu „Koupit“. Takto je zboží přeneseno do „košíku“ a následně se kupujícímu zobrazí po kliknutí na ikonu „košík“. Vybrané zboží, které bylo přeneseno do „košíku“, se zobrazuje též při kliknutí na odkaz „Nákupní košík“.

4.       Proces závazného objednávání zboží kupující zahájí kliknutím na odkaz „Další krok“. Pro realizaci objednávky se vyžaduje, aby kupující řádně a pravdivě vyplnil své kontaktní údaje včetně platného telefonického kontaktu a elektronické adresy, popř. aby se kupující registroval za účelem vytvoření uživatelského účtu, popřípadě se přihlásil již do svého existujícího účtu.

5.       V rámci procesu objednávání zboží má kupující možnost se vracet k jednotlivým krokům za účelem provedení kontroly a případných oprav chyb v objednávce.

6.       Následně kupující vybere způsob dopravy zboží (čl. VI VOP) a platby za zboží (čl. V VOP).

7.       Kupující závazně objedná zboží kliknutím na odkaz „Odeslat objednávku“. Do doby, než kupující proces objednávání ukončí kliknutím na odkaz „Odeslat objednávku“ a objednávka se stane závaznou, má kupující možnost v kterékoliv fázi objednávání zboží objednání zboží zrušit tak, že přeruší provádění jednotlivých výše popsaných kroků vedoucích k objednání zboží a opustí internetovou stránku, na níž se objednávka zboží provádí.

8.       Po odeslání závazné objednávky zboží obdrží kupující na svou mailovou adresu, kterou uvedl při registraci, potvrzení objednávky, v němž bude obsaženo mimo jiné číslo objednávky a shrnutí údajů uzavřené kupní smlouvy, včetně těchto obchodních podmínek, které budou připojeny jako příloha k tomuto potvrzení.

9.       V souvislosti s objednávkou zboží může prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění registrace, a to v záležitostech souvisejících s plněním kupní smlouvy.

10.    Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce.

11.    Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím e-shopu, tedy s použitím prostředků komunikace na dálku - náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek poskytovatele připojení, prodávající si v této souvislosti neúčtuje žádné další poplatky).

12.     Objednávka kupujícího je po svém potvrzením jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a je přístupná kupujícímu po přihlášení do  jeho uživatelského účtu.

IV.                Kupní cena

1.       Kupní ceny zboží a služeb jsou v e-shopu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání a úhrady kupní ceny.

2.       Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího a po provedení objednávky nebude změněna, a to ani v případě, že ze strany prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za zboží, nebo bude probíhat reklamní slevová akce.

3.       Prodávající si vyhrazuje právo měnit kupní ceny za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím e-shopu, a pořádat reklamní slevové akce, to vše v souladu s planými právními předpisy.

V.                  Platební podmínky

1.       Platba kupní ceny se provádí v korunách českých.

2.       Kupující si může vybrat v procesu provádění objednávky z následujících způsobů placení kupní ceny za zboží:

·         Hotově - Při převzetí na prodejně

·         Bankovním převodem - platba na účet

·         Dobírka - Platba při převzeti zboží

·         Platba kartou - na internetu - VISA,MASTERCARD

·         Splátkový prodej – prostřednictvím splátkové společnosti ESSOX

·         Dobrá Energie - Příspěvěk od společnosti Dobrá Energie

3.       V případě, že kupující zvolí způsob placení prostřednictvím služby Splátkového prodeje, bude po dokončení závazné objednávky přesměrován na webové stránky poskytovatelů těchto služeb, prostřednictvím nichž provede platbu kupní ceny.

4.       Zvolený způsob placení kupní ceny lze po provedení objednávky změnit jen se souhlasem prodávajícího.

5.       Při uzavření kupní smlouvy kupující výslovně souhlasí s tím, že faktura za zakoupené zboží mu bude poskytnuta výhradně v elektronické podobě (elektronická faktura).

6.       Kupující má možnost elektronickou fakturu vyzvednout některým z následujících způsobů:

-          kliknutím na odkaz, který je uveden v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky;

-          stažením faktury po přihlášení kupujícího k uživatelskému účtu.

VI.                Dodací podmínky

1.       Zboží je prodávajícím dodáváno výhradně na území České republiky.

2.       Kupující si může při provádění objednávky zvolit z následujících způsobů dodání zboží:

·         Osobní odběr

·         Dodání prostřednictvím České pošty

·         Dodání prostřednictvím PPL

·         Doprava pro klienty OPTIMAL - TOPTRANS (více druhů této dopravy podle zvolených doplňkových služeb)

3.       Bližší podmínky dopravy zboží si kupující určí v rámci objednávkového systému prodávajícího.

4.       Za podmínky, že je zboží skladem, odešle prodávající kupujícímu zboží do dvou pracovních dnů ode dne, kdy byla uzavřen kupní smlouva. V případě, že kupující zvolil jako způsob placení Bankovní převod či Platbu kartou na internetu, je zboží odesíláno do dvou pracovních dnů ode dne, kdy je platba kupní ceny připsána na účet prodávajícího. V případě, že kupující zvolí způsob placení prostřednictvím služby Splátkového prodeje, dodá prodávající kupujícímu objednané zboží až poté, co prodávající obdrží 3 vyhotovení potvrzené a podepsané Splátkové smlouvy a 2 kopie osobních identifikačních dokladů (např. občanský a řidičský průkaz) od kupujícího. V případě, že kupující zvolí způsob placení Příspěvkem od společnosti Dobrá Energie, dodá prodávající kupujícímu objednané zboží až poté, co prodávající obdrží příspěvek od společnosti Dobrá Energie na svůj účet. Doplatek celkové kupní ceny objednávky převyšující příspěvek od společnosti Dobrá Energie je kupující povinen uhradit prodávajícímu předem převodem na jeho účet před dodáním objednaného zboží.

5.       Není –li zboží skladem, odešle jej prodávající kupujícímu do osmi pracovních dnů ode dne, kdy byla uzavřen kupní smlouva, v případě, že kupující zvolil jako způsob placení Bankovní převod či Platbu kartou na internetu, nejdříve však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy je platba kupní ceny připsána na účet prodávajícího.

6.       Náklady na dopravu zboží jsou následující:

·       Osobní odběr: 49 Kč s DPH  na prodejně Elmax Elektro, 51 Kč s DPH na výdejním místě Uloženka.cz, 63 Kč s DPH včeně dobírky na výdejním místě Uloženka.cz

·       Dodání prostřednictvím České pošty: 84 Kč s DPH, včetně dobírky 109 Kč s DPH

·       Dodání prostřednictvím zásilkové služby: 74 Kč s DPH, včetně dobírky 99 Kč s DPH

·       Přeprava zásilek nad 30 kg (základní bez doplňkových služeb) – 300 Kč s DPH, včetně dobírky 325 Kč s DPH

·       Doprava pro klienty OPTIMAL – TOPTRANS: od 300 do 1000 Kč s DPH dle zvolených doplňkových služeb

VII.              Odstoupení od kupní smlouvy a zrušení smlouvy dohodou

1.       Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

2.       Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neprovede bezhotovostní platbu do jednoho pracovního dne ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva.

3.       Kupující může kdykoliv od okamžiku, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy, do okamžiku, kdy bylo zboží prodávajícím odesláno, požádat prodávajícího o zrušení kupní smlouvy. Kupní smlouva bude zrušena dohodou smluvních stran v okamžiku, kdy prodávající sdělí kupujícímu akceptaci návrhu na zrušení kupní smlouvy.

VIII.            Podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

1.       V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.

2.       Postup při odstoupení od smlouvy:

-          Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. 

-          Kupující je povinen zaslat zboží prodávajícímu na adresu jeho sídla, nebo předat zboží prodávajícímu na kterékoliv prodejně prodávajícího, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Vrácené zboží nesmí nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství).

3.       V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (ne vrácení zboží) odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než od kupujícího zboží převzal.

4.       Kupující ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku souhlasí s tím, že mu prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky bezhotovostně na jeho bankovní účet, který kupující uvede v odstoupení od smlouvy, nebo sdělí prodávajícímu v návaznosti na odstoupení od smlouvy. Pouze v případě, kdy tento způsob vrácení peněžních prostředků není možný, vrátí kupující prodávajícímu peněžní prostředky složenkou zaslanou na adresu uvedenou při registraci.

5.        Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 

IX.                 Práva z vadného plnění, záruka

1.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

a)       má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)       se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c)       věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)       je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)       věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3.       Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené neplatí

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.“

4.       Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše v odst. 1 tohoto ustanovení VOP, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, je kupující oprávněn požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

5.       Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6.       Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.       Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, poskytuje prodávající v tomto rozsahu kupujícímu záruku za jakost.

8.       Záruční doba běží od data prodeje (zdanitelného plnění) uvedeného na faktuře nebo na prodejním dokladu, který obdrží kupující od prodávajícího.

9.       Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

10.    Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, a to v kterékoliv prodejně prodávajícího nebo je možné oznámení o reklamaci včetně reklamovaného zboží zaslat na adresu sídla prodávajícího.

11.    Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

X.                   Zvláštní ustanovení o vyřizování reklamace kupujícího, který je spotřebitelem

1.       Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2.       Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající je oprávněn výše uvedené doklady a komunikace k vyřízení reklamace zasílat spotřebiteli v elektronickém formátu pdf prostřednictvím elektronické pošty.

3.       Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

XI.                 Ochrana osobních údajů

1.       Uzavřením kupní smlouvy uděluje kupující prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů za dále uvedených podmínek. Osobní údaje budou zpracovávány v tomto rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, telefonní číslo, mailová adresa, doručovací adresa, bankovní spojení, pohlaví.

2.       Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány k následujícím účelům: nabízení obchodu a služeb, marketingová a reklamní činnost, velkoobchod/maloobchod – vytváření databází klientů (odběratelů), to vše v souvislosti s provozováním internetového obchodu.

3.       Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli) a automatizovaně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli).

4.       Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn udělený souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoliv odvolat sdělením odeslaným elektronicky na adresu: shop@elmaxshop.cz nebo písemně do sídla prodávajícího.

5.       Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu prostřednictvím žádosti odeslané elektronicky na adresu: shop@elmaxshop.cz  nebo písemně do sídla prodávajícího. O následném postupu bude kupující informován písemně nebo e-mailovou zprávou.

6.       Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu, kterou uvedl při registraci. Kupující může kdykoliv odmítnou zasílání obchodních sdělení dle předcházející věty buď kliknutím na odkaz uvedený v závěru jednotlivého obchodního sdělení, nebo sdělením odeslaným elektronicky na adresu: shop@elmaxshop.cz

7.       Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv.“cookies“ do jeho koncového zařízení (např. počítače) tak, aby se usnadnilo poskytování služeb informační společnosti; kupující má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

 

XII.         Řešení sporů

 

 

Případné vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší s konečnou platností obecné soudy.

 

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je v oblasti finančních služeb finanční arbitr v rozsahu působnosti stanoveném právním předpisem upravujícím finančního arbitra (http://www.finarbitr.cz), v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektronické komunikace a poštovní služby (http://www.ctu.cz), v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství Energetický regulační úřad v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství ((http://www.eru.cz) a v případech, kdy není dána působnost orgánů uvedených výše, Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu; je-li pověřeným subjektem profesní komora s povinným členstvím, vykonává působnost v oblasti stanovené jiným zákonem, např. Česká advokátní komora (http://www.cak.cz). Bližší informace jsou dostupné na uvedených webových stránkách jednotlivých subjektů.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

 

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz. 

 

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

 

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. 

 

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

XIII.         EET

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.