Snímá zbytkové množství pracího prášku při máchání. Zajistí, aby prádlo bylo zcela očištěno od pracího prostředku, nebo aby nedocházelo ke zbytečnému máchání již čistého prádla.